Noorwegen

  • In 2007 was Oslo de duurste stad ter wereld; tegelijkertijd heeft Noorwegen de hoogste levensstandaard.
  • Noorwegen is geen lid van de Europese Unie; al twee keer heeft een krappe meerderheid van de Noorse burgers zich hiertegen in een referendum uitgesproken.
  • Noorwegen bedrijft als een van de weinige landen ter wereld nog actief de walvisvangst.
  • Noorwegen heeft een hoog geboortecijfer.

Waar komt de rijkdom van het land vandaan?
Noorwegen is de op zes na grootste producent en de op twee na grootste exporteur van aardolie, die sinds 1969 wordt geproduceerd. De hoge prijzen op de wereldmarkt, de omvangrijke productie en het relatief lage inwoneraantal dragen bij aan het hoge inkomen per hoofd in Noorwegen.