Energiebesparende houtoventjes

Reishonger.nl steunt al jaren alle initiatieven op het gebied van duurzaam reizen en ecotoerisme. Eén van de organisatie die wij een warm hart toedragen is Trees for Travel. Deze door de overheid erkende stichting werkt samen met ontwikkelingsorganisaties om meer duurzame energie mogelijk te maken in ontwikkelingslanden. Duurzame energie en energiebesparing leveren een bijdrage aan vermindering van de CO2-uitstoot en bieden zo een uitstekende mogelijkheid voor compensatie.

tanzania

Op het platteland van Tanzania heeft 98 procent van de mensen geen toegang tot olie of gas. Zij gebruiken brandhout om op te koken, petroleum voor verlichting en batterijen voor radio’s en mobiele telefoons. Het gebruik van brandhout heeft grote nadelen. Het is niet efficiënt, het veroorzaakt ernstige ontbossing en is slecht voor de gezondheid. Vooral vrouwen en kinderen zijn veel tijd kwijt aan het verzamelen van hout en moeten door ontbossing steeds verder lopen. Het zijn ook de vrouwen en kinderen die veel rook inademen door koken op open vuur. Dit is slecht voor ogen, longen en luchtwegen en tast op lange termijn de gezondheid aan.

‘Majiko’ fornuizen
Gelukkig zijn er goede oplossingen voorhanden. TaTEDO heeft slim ontworpen fornuizen ontwikkeld die een gezond en efficiënt alternatief zijn voor koken op open vuur. De verbeterde fornuizen (majiko in het Swahili) besparen al snel de helft van de hoeveelheid hout. Dit zorgt voor minder ontbossing. Vrouwen houden meer tijd over voor sociale en economische activiteiten en hebben door de verminderde rook in de keuken minder gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderd.

Tanzania Traditional Development
TaTEDO staat voor Tanzania Traditional Development and Environment Organisation. TaTEDO en is een partner van HIVOS sinds 2003. De organisatie wil de levenskwaliteit van Tanzanianen verbeteren door een bijdrage te leveren aan de toegang tot betere, betaalbare, duurzame energie en aan werkgelegenheid.

Martijn

Digital Storyteller, Off-The-Beaten-Path Traveller & Adventure-seeker never far from a camera, bacardi and coffee. Let's cheers and see the world!

Vragen? Suggesties? Of jouw reishonger delen?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je mag alleen HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>